Aktualności

Maj 23, 2019

Konsul Honorowy Ukrainy w Katowicach objął patronatem międzynarodową konferencję o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne - VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które odbędzie się 12 czerwca 2019 roku w Chorzowie.

Forum Spalania Biomasy i Odpadów to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z wielu krajów, by mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne. Zapraszamy na to wydarzenie.

Maj 13, 2019

Objęcie Patronatem przez Konsula Honorowego Ukrainy w Katowicach oraz udział Konsula w Komitecie Honorowym dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla Ukrainy, mających zasięg regionalny (na terenie Śląska), w szczególności przyczyniających się do promocji  Ukrainy oraz rozwoju stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych miedzy Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską.
Objecie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udział Konsula w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego przez Konsulat Ukrainy. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

W przypadku objęcia projektu Patronatem Honorowym jego organizator zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania przedsięwzięcia:
•    logotypem Konsulatu Honorowego Ukrainy w Katowicach wg otrzymanych wytycznych;
•    informacją na materiałach promocyjnych organizatora (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.), iż przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Konsula Honorowego Ukrainy w Katowicach, z jednoczesnym zobowiązaniem organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia).

List-prośbę o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym powinien być złożony w formie pisemnej na adres Konsulatu honorowego.  Informacje o objęciu lub odmowie objęcia Patronatu Honorowego lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej.

Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Konsula Honorowego  Ukrainy i udziale Konsula w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje na stronie internetowej Konsulatu Honorowego Ukrainy w Katowicach.

Kwi 11, 2019

Konsulat rozpoczął działalność 29 marca 2019 roku, przy ulicy Kopernika 4/4.

Otwarcie Honorowego Konsulatu Ukrainy w Katowicach zostało zauważone w lokalnych mediach.

Nowy konsul honorowy Ukrainy w Katowicach podkreśla, że chce rozwijać relacje polsko-ukraińskie, pomagać społeczności 170 tys. Ukraińców w woj. śląskim i zabiegać „o tych ludzi, którzy chcą pracować w naszym kraju”, działając m.in. na rzecz ułatwień przy zatrudnianiu Ukraińców.

kresy.pl

Działalność konsulatu honorowego Ukrainy oficjalnie zainaugurowano w piątek w Katowicach. Konsulem honorowym jest lekarz dr Jarosław Wieczorek, który zapowiada m.in. wsparcie dla nawiązywania kontaktów biznesowych, naukowych czy kulturalnych.

www.portalsamorzadowy.pl

Otwarcie ukraińskiego konsulatu honorowego w Katowicach, który będzie działał przy ul. Kopernika 4/4 to odpowiedź na wzrastającą liczbę Ukraińców nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce.
W otwarciu przedstawicielstwa Ukrainy w Katowicach wziął udział m.in. Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce i były minister spraw zagranicznych. Jak mówił, władze ukraińskie dążą do tego, by konsulat honorowy działał w każdym z miast wojewódzkich.

dziennikzachodni.pl

Oficjalnie otwarcie odbyło się w siedzibie konsulatu honorowego, przy ul. Kopernika 4 w Katowicach. Jak przypomniał konsul, ze względu na charakter jednostki, nie będzie ona zajmowała się tylko sprawami administracyjnymi, ale również udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

whystory.pl