Aktualności

Wrz 03, 2019

W dniach 16-18.08 w Toszku odbył się Turniej Trzech Zamków F1E 2019. Składał się z trzech zawodów zaliczanych do generalnej klasyfikacji Pucharu Świata w klasie Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie.

W zawodach wzięła udział, nie pierwszy zresztą raz drużyna z Ukrainy. Miło nam poinformować, iż wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą objęliśmy imprezę honorowym patronatem.

Lip 04, 2019

3. lipca 2019 w Willi Goldsteinów miało miejsce podpisanie listów intencyjnych o współpracy miasta Katowice i miasta Lwowa.
Ze strony polskiej udział wzięli: dr Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice, Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice, Jarosław Wieczorek - Konsul Honorowy Ukrainy w Katowicach, Andrzej Szteliga – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice, prof. dr hab. Wanda Palacz - Prorektor ds. dydaktyki i nauki -Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Edyta Sytniewska – Naczelnik Wydziału Kultury, Marcin Stańczyk – Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji, Piotr Zaczkowski – Dyrektor „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, Ewa Kafel – Dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia, Adam Łęski – kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej, Wydział Promocji UM Katowice.
Stronę ukraińską w imieniu Mera Lwowa reprezentowała Tetyana Khabibrakhmanova, Dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej oraz Stosunków Zewnętrznych.

Wydarzenie uświetnił recital fortepianowo – wokalny w wykonaniu absolwentek Śląskiej Akademii Muzycznej, co w przepięknych wnętrzach Willi Goldsteinów nadało uroczystości wyjątkowo elegancki charakter.
Znakomita inicjatywa – brawo Katowice !!!

Lip 02, 2019

W ubiegły weekend (29-30.06.) na bocznej murawie Stadionu Śląskiego odbył się międzynarodowy turniej piłkarski. Była to  druga edycja World Cup Katowice zorganizowana przez Katowice Internationals Foundation.

Wśród 16-tu zespołów z całego świata, mieliśmy okazję oglądać również reprezentację Ukrainy, której patronat jak i pomoc w zakupie strojów zagwarantował nasz Konsulat. Jest nam niezmiernie miło iż mogliśmy wesprzeć naszych przyjaciół. Wyrazy uznania należą się Fundacji Katowice Internationals. Cała impreza była przygotowana niezwykle profesjonalnie.

Nie pozostaje nic, tylko czekać na przyszłoroczną edycję!

 

Maj 23, 2019

Konsul Honorowy Ukrainy w Katowicach objął patronatem międzynarodową konferencję o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne - VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które odbędzie się 12 czerwca 2019 roku w Chorzowie.

Forum Spalania Biomasy i Odpadów to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z wielu krajów, by mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne. Zapraszamy na to wydarzenie.

Maj 13, 2019

Objęcie Patronatem przez Konsula Honorowego Ukrainy w Katowicach oraz udział Konsula w Komitecie Honorowym dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla Ukrainy, mających zasięg regionalny (na terenie Śląska), w szczególności przyczyniających się do promocji  Ukrainy oraz rozwoju stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych miedzy Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską.
Objecie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udział Konsula w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego przez Konsulat Ukrainy. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

W przypadku objęcia projektu Patronatem Honorowym jego organizator zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania przedsięwzięcia:
•    logotypem Konsulatu Honorowego Ukrainy w Katowicach wg otrzymanych wytycznych;
•    informacją na materiałach promocyjnych organizatora (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.), iż przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Konsula Honorowego Ukrainy w Katowicach, z jednoczesnym zobowiązaniem organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia).

List-prośbę o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym powinien być złożony w formie pisemnej na adres Konsulatu honorowego.  Informacje o objęciu lub odmowie objęcia Patronatu Honorowego lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej.

Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Konsula Honorowego  Ukrainy i udziale Konsula w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje na stronie internetowej Konsulatu Honorowego Ukrainy w Katowicach.

Kwi 11, 2019

Konsulat rozpoczął działalność 29 marca 2019 roku, przy ulicy Kopernika 4/4.

Otwarcie Honorowego Konsulatu Ukrainy w Katowicach zostało zauważone w lokalnych mediach.

Nowy konsul honorowy Ukrainy w Katowicach podkreśla, że chce rozwijać relacje polsko-ukraińskie, pomagać społeczności 170 tys. Ukraińców w woj. śląskim i zabiegać „o tych ludzi, którzy chcą pracować w naszym kraju”, działając m.in. na rzecz ułatwień przy zatrudnianiu Ukraińców.

kresy.pl

Działalność konsulatu honorowego Ukrainy oficjalnie zainaugurowano w piątek w Katowicach. Konsulem honorowym jest lekarz dr Jarosław Wieczorek, który zapowiada m.in. wsparcie dla nawiązywania kontaktów biznesowych, naukowych czy kulturalnych.

www.portalsamorzadowy.pl

Otwarcie ukraińskiego konsulatu honorowego w Katowicach, który będzie działał przy ul. Kopernika 4/4 to odpowiedź na wzrastającą liczbę Ukraińców nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce.
W otwarciu przedstawicielstwa Ukrainy w Katowicach wziął udział m.in. Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce i były minister spraw zagranicznych. Jak mówił, władze ukraińskie dążą do tego, by konsulat honorowy działał w każdym z miast wojewódzkich.

dziennikzachodni.pl

Oficjalnie otwarcie odbyło się w siedzibie konsulatu honorowego, przy ul. Kopernika 4 w Katowicach. Jak przypomniał konsul, ze względu na charakter jednostki, nie będzie ona zajmowała się tylko sprawami administracyjnymi, ale również udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

whystory.pl